/

2023-05-15

Hướng dẫn cài đặt NGINX trên MacOS

NGINX vẫn là lựa chọn hàng đầu của mình để chạy trên các web server hoặc giả lập web server vì khả năng đáp ứng của nó. Ưu điểm của NGINX các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trang chủ của NGINX. Trong bài này, EL (Elite Eleven) sẽ hướng dẫn các bước cài đặt NGINX Web Server trên MacOS.

Cài đặt NGINX trên macOS qua Homebrew

Các bạn mở Terminal lên để bắt đầu cài đặt.

Cách mở Terminal trên MacOS bằng cách nhấn tổ hợp phím [Command] + [phím Space] rồi gõ Terminal trong Spotlight.

Cài đặt Homebrew

Để cài đặt NGINX máy của bạn phải có Homebrew trước. Nếu các bạn đã có brew trên MacOS rồi thì bỏ qua bước này nha. Sao chép và chạy đoạn code dưới đây:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Cài đặt NGINX

Sau khi các bạn đã cài đặt Homebrew trên MacBook/Mac mini/Mac (MacOS) của mình bạn chạy câu lệnh dưới đây:

brew install nginx

Mặc định, Homebrew sẽ đặt mặc định Port 8080 cho NGINX. Bạn có thể truy cập theo một trong hai đường dẫn sau: localhost:8080 hoặc 127.0.0.1:8080.

Bạn sẽ thấy một trang có nội dung “Welcome to Nginx” khi bạn truy một trong các URL ở trên. Vậy là thành công rồi!

Cấu hình NGINX

Điều quan trọng nhất của NGINX là chỉnh sửa file cấu hình NGINX mặc định. File này cho phép bạn thay đổi cài đặt của máy chủ NGINX, chẳng hạn như: đường dẫn đặt mã nguồn (source code), tên máy chủ, Port, PHP,…

Để chỉnh sửa tệp cấu hình Nginx, hãy chạy lệnh sau. Đối với máy có CPU là Mac Silicon của Apple, hãy thay đổi /usr/local thành /opt/homebrew.

vi /usr/local/etc/nginx/nginx.conf

Sau khi chỉnh sửa và lưu, bạn cần chạy lệnh dưới đây để những chỉnh sửa được thay đổi.

brew services reload nginx

Các lệnh điều khiển và sử dụng NGINX

Khởi động NGINX

Khởi động NGINX trên Mac rất dễ dàng, với lệnh dưới đây.

brew services start nginx

Tắt/Dừng NGINX

Nếu bạn muốn dừng NGINX, bạn có thể sử dụng lệnh bên dưới. Sử dụng lệnh sẽ dừng web service NGINX.

brew services stop nginx

Khởi động lại NGINX

Sử dụng lệnh restart sẽ tắt/dừng và sau đó khởi động máy chủ web NGINX. Lệnh này có thể hữu ích nếu bạn cần khắc phục sự cố hoặc cần khởi động lại máy chủ service.

brew services restart nginx

Tải lại cấu hình NGINX

Lệnh tải lại giống như lệnh khởi động lại nhưng được dùng để tải lại file cấu hình. Bạn nên chạy lệnh này bất cứ khi nào bạn thực hiện thay đổi cấu hình. Đầu tiên, bạn nên kiểm tra xem file cấu hình có hợp lệ hay không bằng cách sử dụng nginx -t.

brew services reload nginx

Tóm tắt

EL hy vọng bạn đã cài đặt NGINX thành công trên MacOS. Quá trình này tương đối đơn giản và cho phép bạn có một máy chủ web mà bạn có thể sử dụng để phát triển.